OPIS STORITEV

Za vas bomo opravljali naslednje storitve:

 • knjiženje prejetih in izdanih računov,
 • vodenje in priprava terjatev ter obveznosti podjetja,
 • obračun plač,
 • obračun prispevkov za zavezanca,
 • obračun podjemnih pogodb, avtorskih honorarjev in drugih vrst dohodkov fizičnih oseb;
 • vodenje glavne knjige in dnevnika,
 • vodenje predpisanih davčnih knjig in evidenc,
 • kontiranje in knjiženje prejete dokumentacije,
 • vodenje registra osnovnih sredstev, obračun amortizacije
 • obračun davka na dodano vrednost (mesečni, tromesečni)
 • izdelava letnih in medletnih bilanc stanja ter izkaza poslovnega izida,
 • izpisi odprtih postavk ter opominov
 • knjiženje izpiskov
 • obračun potnih nalogov